Úradné hodiny                                        Pondelok: 7:30 - 15:30 

                                        Utorok: 7:30 - 15:30 

                                        Streda: 7:30 - 15:30 

                                        Štvrtok: 7:30 - 15:30 

                                        Piatok: 7:30 - 15:30 

                                        Sobota:  - - - - - - 

                                      Nedeľa: - - - - - - 

Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 - 12:30 hod.

Kontakt

Adresa:

Hankovce 117, 067 12 Koškovce

Telefón:
057 / 779 71 42

Fax:
057 / 779 71 42

E-mail:
obec.hankovce@stonline.sk