Symboly obce

ERB OBCE 
V modrom štíte zlatý, zlatom naložený voz ťahaný dvoma zlatými koňmi, na ľavom sedí strieborný pohonič, vľavo pod záprahom kráčajúce strieborné žriebä. 

VLAJKA OBCE 
Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), žltej (1/6), modrej (1/6), bielej (1/6), modrej (1/6) a bielej (1/6). Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi , t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

PEČAŤ OBCE

Je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HANKOVCE.