„ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V STREDE OBCE“

25.09.2018

Obec realizovala projekt "Úprava verejných priestranstiev v strede obce" , ktorý bol podporený dotáciou z Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP, finančnou podporou vo výške 8 000,- €.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo skrášlenie námestia v strede obce, ktoré je hlavným námestím pre občanov obce HANKOVCE.

Stretávajú sa tu občania pri obecných akciách, ako je Obecná zabíjačka, Stavanie mája, Deň matiek, Strieborný podvečer, ako aj Mikuláš. Pri voľnočasových prechádzkach na futbalové ihrisko, detské ihrisko, taktiež pri ceste na dopravné spoje, ale aj občania zo susednej obce Dedačov tu majú prestupovú stanicu do obce Dedačov.

Ohlasy boli len pozitívne, občanom sa tento nápad veľmi páči, ako sme to upravili, taktiež ostatní, ktorí prechádzali, či už autobusom, alebo vlakom popri námestíčku tak nám to chválili.

Pri ušetrení finančných prostriedkov z rozpočtu sa budeme snažiť udržiavať a doplňovať novými rastlinkami a kvetmi naše námestíčko.

Veľké poďakovanie patrí hlavne Nadačnému fondu Municipality pri Nadácii SPP , ktorý nám to finančne podporil.