Otvorenie detského ihriska z príležitosti MDD.

19.06.2017

      V tomto roku sa nám podarilo vypracovať projekt na výstavbu detského ihriska, ktorý bol
úspešný a dnes mate možnosť vidieť jeho výsledok.

      Z Nadácie SPP sme získali finančnú podporu vo výške 10 000,-€ na zakúpenie prvkov
detského ihriska. Terénne úpravy, ktoré predchádzali výstavbe sme financovali z vlastných
prostriedkov. Projekt zrealizovala firma BONITA detské ihriská. Samozrejme pri terénnych
úpravách odviedli veľký kus práce aj naši zamestnanci, ktorých máme zamestnaných na projekt
cez úrad práce, ktorým aj touto cestou chcem vyjadriť úprimné poďakovanie. Vidieť radosť v
detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Rada vidím, keď
rodič sa hrá so svojím dieťaťom, keď s ním trávi čas, keď sa mu venuje. Veď, ktorý čas je
rozumnejšie strávený ako ten, ktorý venujeme svojím potomkom. Žijeme v dobe uponáhľanej,
plnej práce a povinností a nie je správne, že na svoje deti nám času neostáva veľa. Veď to, čo
oni potrebujú nie sú drahé hračky, značkové oblečenie ani luxusné dovolenky. To čo oni najviac
potrebujú je prítomnosť rodiča. Stráviť s ním pekné chvíle a prežívať radosť spolu s nim.
Projektom sme vybudovali a spríjemnili oddychovú zónu pre detičky. Majú sa kde hrať, vyšantiť.
Ohlasy boli veľmi pozitívne, chodia sa tu hrať deti aj so susedných dedín, nakoľko v ich obciach
také ihrisko nie je. Sú povďační, že sa v blízkosti vybudovalo moderné ihrisko.

      Verím, že na túto udalosť budú deti so svojimi rodičmi dlho spomínať.