Deň obce

11.08.2018

Deň obce Hankovce.

Pred rokom občania Hankoviec oslávili 700. výročie 1. písomnej zmienky tejto obce. Tohto
roku v poslednú júlovú nedeľu si toto výročie pripomenuli pod názvom "Deň obce", ktoré
zorganizovalo obecné zastupiteľstvo spolu s pani starostkou Ing. Ľudmilou Veľasovou.

Oslavy sa konali na miestnom futbalovom ihrisku v duchu ľudového folklóru. Pred samotným
programom, ktorý otvorila miestna spevácka skupina KROSNA valalskou hymnou, osviežil
prítomných tichý letný dážď, ktorý aspoň na chvíľu zmenil horúce letné ovzdušie.

Na úvod pani starostka privítala všetkých účinkujúcich no zvlášť občanov a rodákov tejto
obce a poďakovala za pomoc a vytváraní hodnôt tejto dediny. Potom už na podiv zazneli prvé
ľudové piestne v podaní ženskej speváckej skupiny ZORNICA z Humenného. Piesňami
a tancami ich vystriedal FS VARGOVČAN z Hanušoviec n/Topľou so svojimi hosťami
Máriou Macoškovou a smiech a dobru náladu priniesol Jožko Jožka svojím rómskym
humorným slovom. Ďalej sa predstavila aj spevácka skupina so susednej dediny Vešela
Ľubiša a hudobná skupina HRDZA. Záver programu ukončila tak, ako aj začala miestna
spevácka skupina KROSNA. Po skončení celého programu začala ľudová veselica so
skupinou ESTA. Celý program uvádzala p. Michaela Zdražilová.

O občerstvenie, stravu a dobré posedenie pod stanmi a stoloch sa postaral a zabezpečil p.
KABÁT. Pre účinkujúcich a hosti zase Poľovnícke združenie pripravilo chutný guľáš. Na
svoje si prišli zvlášť deti, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie, ako skákaci hrad, kolotoč,
trampolín, šmýkalka, horolezecká stena a iné. Na koniec sa pani starostka poďakovala
všetkým účastníkom za účasť a zdôrazňovala, že tu išlo predovšetkým o stretnutie občanov
a rodákov nielen z tejto obce, ale aj iných, aby sme v tomto zhone zabudli na všetky starosti
a problémy a o rok, aby sme sa v zdraví stretli znova.

Štefan Petko, poslanec OZ